Asiantuntijaluennolla herätetään opetushenkilöstön mielenkiinto ja uteliaisuus koulutuksen aihetta kohtaan. Tavoitteena on rohkaista ja innostaa heitä kokeilemaan ja kehittämään omaa opettajuuttaan. Alla on listattu suosituimmat ja kiitellyimmät asiantuntijaluentomme.

Pedagoginen asiantuntijaluento

  • Oppimisen omistajuus, yksilölliset oppimispolut ja arviointikulttuurin muutos (Pekka Peura)
  • Yksilöllisen oppimisen menetelmä alakoulussa (Markus Humaloja)
  • Käänteinen oppiminen teoriassa ja käytännössä (Marika Toivola)
  • Kasvatuskumppanuus ja oppimisen ilo (Marika Toivola)
  • Oppimisen merkityksellisyys ja motivaatio kiinnostavuuden lisääjinä (Laura Tuohilampi)

Tieto- ja viestintätekninen asiantuntijaluento

  • Sähköiset itsearviointityökalut yhteisöllisessä oppimisessa (Pekka Peura tai Lauri Hellsten)
  • Järjestämme Abitti- ja Digabi-koulutukset sähköisistä YO-kirjoituksista yhteistyössä Opetus.tv:n ja YTL:n valtuuttamien virallisten Digabi-kouluttajien kanssa. Koulutustilaukset tehdään suoraan sivuston koulutukset.opetus.tv kautta (yhteyshenkilönä Janne Cederberg)

 

Koulutuksen tiedustelu / tarjouspyyntö

© 2023 Eduhakkerit Oy - Pedagogiikan päivitys ladattavissa!