Koko päivän VESO-koulutus koostuu yhdestä tai useammasta asiantuntijaluennosta ja kahdesta tai useammasta toiminnallisesta työpajasta. Asiantuntijaluennoilla herätetään opetushenkilöstön mielenkiinto ja uteliaisuus koulutuksen aihetta kohtaan, ja työpajoissa osallistujat pääsevät heti aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Alla on listattu tarjoamamme asiantuntijaluennot ja niihin liittyvät toiminnalliset työpajat.

Toiminnalliset työpajat

  • Oppimisen omistajuus, yksilölliset oppimispolut ja arviointikulttuurin muutos (Pekka Peura)
  • Ihmisläheisemmät arviointimenetelmät ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura)
  • Luokanopettajien yhteisopettajuus ja yhteissuunnittelu yksilöllisen oppimisen mallissa (Markus Humaloja)
  • Käänteinen oppiminen muutosteoriana kritiikistä visioon (Marika Toivola)
  • ”Ne sanoo mua villiksi” – oppilaiden positiivisten identiteettien kehittyminen (Laura Tuohilampi)

Tieto- ja viestintätekniikan puolipäiväkoulutukset

  • TVT opetuksessa, oppimisessa ja oppimisen tunnistamisessa (Lauri Hellsten)
  • Sähköiset itsearviointityökalut ja yhteisöllinen oppiminen (Pekka Peura tai Lauri Hellsten)
  • Pilvipalvelut apuna yksilöllisen oppimisen mallissa -työpaja (Markus Humaloja)
  • Järjestämme Abitti- ja Digabi-koulutukset sähköisistä YO-kirjoituksista yhteistyössä Opetus.tv:n ja YTL:n valtuuttamien virallisten digabi-kouluttajien kanssa. Koulutustilaukset tehdään suoraan sivuston koulutukset.opetus.tv kautta (yhteyshenkilönä Janne Cederberg)

 

Koulutuksen tiedustelu / tarjouspyyntö

© 2023 Eduhakkerit Oy - Pedagogiikan päivitys ladattavissa!