Toiminnallinen puolipäiväkoulutus koostuu asiantuntijaluennosta ja toiminnallisesta työpajasta (yhdestä tai useammasta). Asiantuntijaluennolla herätetään opetushenkilöstön mielenkiinto ja uteliaisuus koulutuksen aihetta kohtaan, ja työpajoissa osallistujat pääsevät heti aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Alla on listattu muutamia tarjoamiamme asiantuntijaluentoja ja niihin liittyviä toiminnallisia työpajoja.

Toiminnalliset työpajat

 • Oppimisen omistajuus, yksilölliset oppimispolut ja arviointikulttuurin muutos (Pekka Peura)
 • Ihmisläheisemmät arviointimenetelmät ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura)
 • Luokanopettajien yhteisopettajuus ja yhteissuunnittelu yksilöllisen oppimisen mallissa (Markus Humaloja)
 • Itseohjautuvuuden tukemisen teoriaa ja käytäntöä (Marika Toivola)
 • Arviointikulttuuri oppimiskulttuurin tärkeimpänä tukipilarina (Marika Toivola)
 • ”Ne sanoo mua villiksi” – oppilaiden positiivisten identiteettien kehittyminen (Laura Tuohilampi)
 • TVT opetuksessa -työpaja (Lauri Hellsten)

Tieto- ja viestintätekniikan puolipäiväkoulutukset

 • TVT opetuksessa, oppimisessa ja oppimisen tunnistamisessa (Lauri Hellsten)
 • Sähköiset itsearviointityökalut ja Polku-verkkopalvelu (Pekka Peura tai Lauri Hellsten)
 • Pilvipalvelut apuna yksilöllisen oppimisen mallissa -työpaja (Markus Humaloja)
 • Järjestämme Abitti- ja Digabi-koulutukset sähköisistä YO-kirjoituksista yhteistyössä Opetus.tv:n ja YTL:n valtuuttamien virallisten digabi-kouluttajien kanssa. Koulutustilaukset tehdään suoraan sivuston koulutukset.opetus.tv kautta (yhteyshenkilönä Janne Cederberg)

 

Koulutuksen tiedustelu / tarjouspyyntö

© 2023 Eduhakkerit Oy - Pedagogiikan päivitys ladattavissa!